مزه

غذاهایی که در خانه می‌پزیم و می‌خوریم تا مواد غذایی و خواص آن‌ها، غذاهایی که بیرون از خانه می‌خوریم و طعم آن‌ها خوب یا بد است، به همین خاطر قصد داشته باشیم که از دیگران بخواهیم آن طعم را تجربه کنند یا از آن حذر کنند. این بخش، برای این است که از مزه، طعم و آن چیزی بگوییم که منجر به تجربه مزه‌های تازه می‌شود.
جستار
آغازشده توسط
پاسخ ها
بازدید
تازه‌ترین دیدگاه‌ها
0
100