آیا پگاه آهنگرانی کشف حجاب کرده است؟

عکسهایی در دو روز گذشته روی وب فارسی منتشر شده که پگاه آهنگرانی را «کشف حجاب کرده‌» نشان می‌دهد و حتی بعضی از وب سایت های ایرانی خبر از خروج این بازیگر به شبکه جم هم داده‌اند! اما ماجرا چیست؟

پگاه آهنگرانی سالها پیش به جشنواره‌ای خارجی در آلمان رفته و در این جشنواره برلین، با این ظاهر با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده بود. او پس از آن به ایران بازگشت و مشغول به کار بوده است. در حقیقت به نظر من این که الان دارد این موضوع به یک ترند جدید تبدیل می‌شود عدم خبرهای تازه از شبکه های جم و من و تو است به شکلی که مخاطب هر از گاهی انگار نیازمند و معتاد خبرهای این چنینی شده و به دنبال سابقه افراد می‌گردد تا دوباره تعدادی کلیک اضافه در وب فارسی تولید شود. به همین خاطر به سراغ پگاه آهنگرانی رفته و افکار عمومی را با آن سرگرم می‌کند.

نظر شما چیست؟

برای دیدگاه گذاشتن، درون بیایید یا نام‌نویسی کنید.