هزینه ارائه خدمات به مطبوعات مجله ها و سایت ها

می خواستم با یکی از رسانه ها همکاری کنم اما کسی می تونه راهنمایی کنه برای به دست آوردن قیمت مناسبی که باید پیشنهاد بدم؟

۱- حق التحریر در روزنامه ها و مجله های ایرانی
۲- حق آفیش یک عکاس برای یک برنامه
۳- هزینه ترجمه
۴- هزینه تایپ

برای دیدگاه گذاشتن، درون بیایید یا نام‌نویسی کنید.